تبلیغات سافت باز

تبلیغات سافت باز

تبلیغ ویژه در سافت باز
http://softbaz.ir/uploads/other/ads/ads-softbaz.ir.gif

مطالب پربازدید
بازدید : 1333
بخش sms و پیامک
.
.
.
یه جور گشنگی هم هست که فقط بعد مسواک میاد سراغ آدم !  سایت تفریحی و سرگرمی | سافت باز  
.
.
.
دیروز پنل ماشینمو دزدیدن ساعت ۱۲ همون شب رفتم میدون شوش  پنل خودمو ۵۰ هزار تومن خریدم اومدم گذاشتیم سر جاش سایت تفریحی و سرگرمی | سافت باز  
.
.
.
برنامه امشبم اینه که نصفه شب برم یه لگد بزنم به درختای  جلو پنجره !
این گنجیشکا بدخواب شن ، صب خواب بمونن !
مام یکم بیشتر بخوابیم  سایت تفریحی و سرگرمی | سافت باز  
.
.
.
هروقت میری رستوران سفارشت رو انتخاب کردی باید ۲  ساعت صبر کنی تا گارسون بیاد !
کافیه ندونی چی میخوای سفارش بدی ، همون ثانیه  اول پیداش میشه سایت تفریحی و سرگرمی | سافت باز  
.
.
.
کتلت هدفش این بوده که کباب کوبیده بشه ولی مشکلات زندگی  مانع پیشرفت بیشترش شده !
.
.
.
دنبال نیمه گمشدتون نگردید !
بعضی هام مثل ما لنگه به  لنگه آفریده شدن !
.
.
.
یه مزه هایی هم هست که از بچگی زیر دندونِ همه مونده . .  .
مثل ته مداد سیاه سوسمار نشان . . .
قبول دارید؟ سایت تفریحی و سرگرمی | سافت باز  
.
.
.

امروز رفتم یه شامپو بخرم دیدم قیمت زده  ۱۵۰۰۰ تومن !
با خودم گفتم بیایید با طبیعت آشتی کنیم !
یه صحت برداشتم4800  !
.
.
.
به نظرم هرکی تو اتوبوس سرپا باشه و از کسایی که نشستن  بدش نیاد مریضه ! سایت تفریحی و سرگرمی | سافت باز  
.
.
.
ﺩﻡ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﯾﻪ ﻣﻬت ﮐﻮﺩﮎ ﻫﺴﺖ یه ﻧﺎﻇﻢ ﺯﻥ ﻏﺮﻏﺮﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﺮﻭﺯ  ﺻﺒﺢ ﺯﻭﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﺩ :
ﺍﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﻧﺪﻭ سایت تفریحی و سرگرمی | سافت باز  
ﺍﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﻧﮑﻦ سایت تفریحی و سرگرمی | سافت باز  
ﺍﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﯾﺎﺷﺎﺭ ﺭﻭ ﻧﺰﻥ سایت تفریحی و سرگرمی | سافت باز  
ﺍﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﻬﺘﯽ ﺭﻭ ﺑﻬﺶ ﺑﺪﻩ سایت تفریحی و سرگرمی | سافت باز  
ﺍﻣﯿﺮ علی . . .
ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺮﯾﺪ ﯾﻬﻮ ﻗﺎﻃﯽ ﮐﺮﺩ ﺳﺮﺷﻮ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﮐﺮﺩ ﺑﯿﺮﻭﻥ  ﺩﺍﺩ ﺯﺩ : ﺍﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﺗﻮﻟﻪ ﺳﮓ دهن مارو آسفالت کردی ﯾﻪ ﺟﺎ ﺑﺘﻤﺮﮒ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺮه خر
هیس  هیچی نگید بابام اصاب نداره ی چی میگه بهتون . . .
.
.
.
ما از اونایى هستیم که دعاهامون میخوره به پنجره بعد  کمونه میکنه میخوره به سقف ، سقف خراب میشه رو سر خودمون سایت تفریحی و سرگرمی | سافت باز  
.
.
.
یادش بخیر ﭼﻪ ﺫﻭﻗﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻭ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ  ﮔﭻ ﺭﻧﮕﯽ ﺑﯿﺎﺭ ! ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻣﺸﻌﻞ ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ ﺭﻭ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻬﻤﻮﻥ . . . سایت تفریحی و سرگرمی | سافت باز  
.
.
.
ﻣﺎ ﺯ ﯾﺎﺭﺍﻥ ﭼﺸﻢِ ﯾﺎﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ؛ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻗﺮص ضد  ﺗﻮﻫﻢ ﺩﺍﺩ ﺧﺪﺍﺭﻭ ﺷﮑﺮ ﺍﻻﻥ ﺑﻬﺘﺮﯾﻢ ! سایت تفریحی و سرگرمی | سافت باز  
.
.
.
ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﯿﺮﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻭﯾﺰﺍﺷﻮﻥ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺸﻪ ، ﻣﻨﻢ  ۳ ﻣﺎﻫﯽ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻠﻢ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺗﺎ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﺍز دستش ندم  !
.
.
.
خدایا هیچ جوونی رو از در هیچ یخچالی ناامید برنگردون  سایت تفریحی و سرگرمی | سافت باز  
.
.
.
ﻣﻦ ﺑﺮﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ
ﻣﯿﺮﻡ ﺭﻭ  ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﯿﺸﯿﻨﻢ ﻣﯿﺨﻮﻧﻤﺶ سایت تفریحی و سرگرمی | سافت باز
.
.
.
.
میگن تو دوره ریاست روحانی ،
وقتی سر کلاس خوابت  برده ،
استاد می یاد پتو می ندازه روت....
روحانی  مُچکریم
.
.
.

رفتم بنزین بزنم وقتی  پول دادم به یارو 4900 برداشت بقیه رو پس داد اشک تو چشام جمع شده بود یه نگاه به  اسمون کردم گفتم روحانی ...
یارو برگشت گفت خفه شو گازوئیل زدی
.
.
.
ﺻﺪﺍﯼ ﺑﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ  ﻧﻤﯿﺰﺍﺭﻩ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ !
ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺸﻢ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯿﺰﺍﺭﻣﺶ ﭘﺮﻭﺭﺷﮕﺎﻩ !  
ﺑﻌﺪﺷﻢ ﻣﯿﺰﺍﺭﻣﺶ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯﯼ !
ﺑﻌﺪﺷﻢ ﺭﻓﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﯿﺰﺍﺭﻣﺶ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ !  
ﻫﻤﻮﻧﺠﺎﻡ ﯾﮑﯿﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻪ ﺑﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ !
ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﯾﺎ  !
.
.
.
هروقت حوصله ندارم این  همه صفحه رو ببندم و کامپیوترو خاموش کنم ، کلید سه راهی رو از پایین با پام فشار  میدم و خطاب به کامپیوتر میگم : فکر کن برق رفت !
والا ! چه کاریه یه ساعت طولش  میدین ؟ سایت تفریحی و سرگرمی | سافت باز  
.
.
.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻥ  نمکی ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﺰﻧﯽ شتک ش کنی ﭘﺨﺶ ﻭ ﭘﻼ شه بچشم نیاد سایت تفریحی و سرگرمی | سافت باز  
.
.
.
مهم این نیست که توی  سیبی که می خوری کرم باشه . . .
مهم اینه که کرمش نصفه نباشه سایت تفریحی و سرگرمی | سافت باز  
.
.
.
چرا وقتی کنترل گم میشه  همه فک میکنن زیر منه ؟؟
هی میگن پاشوو . . .
نه اینجوری نه کامل پاشووو . . .
نیس دیگه  آقاجون باشه احساسش میکنم دیگه سایت تفریحی و سرگرمی | سافت باز  
.
.
.
اعترافات  احمقانه

سکینه خانوم: تازه عروس  بودم و بار اول بود میرفتم خرید خونه ، چیزی حالیم نبود لیمو خشک میخواستم به طرف  گفتم ۱ کیلو بکشه . با تعجب گفت ۱کیلو ؟!
فکر کردم خیلی کم گفتم با بی تفاوتی  گفتم : خوب ۲ کیلو بکش !
یه پوزخند زد و ۲ کیلو لیمو خشک واسم کشید . الان  دخترم ۶ سالشه ولی هنوز همون لیمو خشکارو استفاده میکنم سایت تفریحی و سرگرمی | سافت باز
.
.
.

الان تو اخبار میگه ۳۴۰۰۰ نفر تو امریکا نمیدونن ایدز  دارن :|
یارو خودش نمیدونه تو از کجا میدونی؟  :|
.
.
.
این روزا فقط میشه به عزرائیل اعتماد  کرد
چون حداقلش اینکه قصد و نیتش مشخصه  !
.
.
.
تنها فایده ای که زاویه پرتاب تو فیزیک  داشت
این بود که تو
Angry birds
تبدیل ب ابر قدرت شدمسایت تفریحی و سرگرمی | سافت باز
.
.
.
بـــــه جــــای ایـــنــکـــه لــبــت رو ”  پــــرتــــز ” کـــنــی مــــغـــزتـــو پُـــرِ ” تــــز ”  کـــن
.
.
.
انقدر تبلیغ کِــــرِم حلزون رو پخش کردن که آدم هر وقت  حلزون می بینه دوست داره بره یه امضا ازش بگیره
.
.
.
به بعضیا باید گفت : کم پیدایی الحمدالله !سایت تفریحی و سرگرمی | سافت باز
.
.
.
هیچوخ اونقدر شـــاخ نشو که فقط جنبه‌ی تزئینی پیدا  کنی…
اونوقته که میبُرنت، آویزونت می‌کنن بالا  طاقچه

از ما گفتن بود
.
.
.

ﻣﺎ ﺩﻣﺎﻍ ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﯿﺎ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﺍزﺩﻣﺎﻏﻤﻮﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﻣﺎﻍ  ﻋﻤﻠﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﺵ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ ﻫﻢ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ:))))

.
.
.
از قسمتای  خوب تنها رندگی کردن اینه که ته دیگاتو به هیچکس نمیدی ! سایت تفریحی و سرگرمی | سافت باز
.
.
.

یه پتوی مستطیل شکل دارم  
بعضی وقتا از عرض میوفته رو پام اصابم خراب میشه

هی باید Rotate ـش کنم !
.
.
.
مزدور  چیست؟
نوعی موز هست که در مناطق دور یافت میشود !

سایت تفریحی و سرگرمی | سافت باز

.
.
.
ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪ ﭼﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ
ﻧﮕﺎﻩ  ﺳﻨﮕﯿﻨﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ور ﻧﺰﻥ ﺍﯾﻨﺠﺎ ۲ ﻫﻔﺘﺲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷﺪﻩ !  

.
.
.
عشق ۲ حالت داره عشق مادر به فرزند و عشق خدا به بنده  
بقیه ش تاثیرات هورمونیهسایت تفریحی و سرگرمی | سافت باز  !


انجمن سافت باز

ديدگاه شما در مورد اين مطلب

   
  نام :
  ایمیل :
  نظر شما :
  کد امنیتی
  کد امنیتی